Connect with us
Puan: 82/100 İnceleme : 1

Vodafone Yerli Üretim İçin KOBİ’lerle İşbirliği Yaptı

Bilişim Haberleri

Yayınlama

-

Vodafone, yerli ürün ekosisteminin oluşmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye’de yerli üretimin gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla 2017’den bu yana KOBİ’lerle işbirliği içinde olan Vodafone, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında online olarak düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü kez bir araya geldi. Vodafone’un Türkiye’deki genişbant yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Vodafone’un devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtıldı.

Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı etkinliğe 300’ü aşkın KOBİ temsilcisi katıldı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara satın alma prosedürü, yerli malı belge gereklilikleri, teknoloji üreten KOBİ’lere yönelik KOSGEB destekleri, sektör ekosisteminin ihtiyaçları ve geleceği, sektöre yönelik maddi destekler gibi konularda ayrıntılı bilgi verildi. Öğleden sonraki oturumlarda ise KOBİ’lerle görüşmeler yapılarak, Vodafone’un yerli teknoloji ekosistemine dahil olmak için uyulması gerekli kriterler ve işbirliği fırsatları gibi konular ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Pandeminin etkili olduğu 2020’de bilişim sektörümüz %15 büyüdü. Fiber hat uzunluğumuz 413 bin kilometreye ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı 15,9 milyonu aştı. Sabit altyapılarda fiber abone sayısı 3,8 milyona yaklaştı. Genişbantta abone sayısı 81 milyona ulaştı. Makinelerarası iletişim abone sayımız 6,1 milyona ulaştı. Bütün bu olumlu gelişmeler olurken, 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1 kuruşa geriledi. Teknolojide yerli üretim ve KOBİ’lerimizin desteklenmesi önem kazanmaktadır. Kendi teknolojimizi üretmemizin neden milli bir mesele olduğunu açıklayan en iyi örneklerden biri siber güvenliktir. Yük, insan ve veri ulaştırmada dijitalleşmenin hızlanması, akıllı bir mobilitenin ülkemiz sınırları içinde ve bölgemizle aramızda sağlanması, lojistik bir süper güç olmak yolunda ulaşımın her modunda eksiksiz bir sistemin kurulması için çalışıyoruz. Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerimizde yerli ve milli oranlarını gün geçtikçe artırıyoruz. 4.5G şebekelerinde ilk yatırım döneminde 2016’da yerlilik oranımız %0,98 iken, bu oran 2019 yılı sonu itibarıyla %23’e yükselmiştir.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki her 1000 işletmenin 998’ini KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’lerin sağlıklı büyümelerini ve kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelmelerini önemsiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz öncülüğünde ülkemizin kritik teknolojilerde atılım sağlamasını hedefliyoruz. Ürüne özel teşvik ve desteklerle, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri sınıfında yer alan ürünlerin yerli firmalarımızca geliştirilmesinin önünü açacağız. Yerli ve milli teknoloji üretimini destekleme yönünde kamu alımlarını da bir kaldıraç olarak kullanacağız. Bu amaçla yerli malı belgesi uygulamasını ve sanayi işbirliği projeleri uygulamasını hayata geçirdik. Kamu ihalelerinde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde yerli malı teklif edenler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasını zorunlu hale getirdik. Yerlileşmeyi ve teknoloji transferini önceleyen SİP uygulamasıyla kamu ihalelerinde, projenin belirli bir kısmının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmesini zorunlu tutuyoruz. Son 8 yılda, telekomünikasyon altyapısı ve donanımlarına yönelik stratejik yatırımlara 359 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerle öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10,9 milyar lira, oluşacak istihdam ise 13.371 kişidir. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmalara bugüne kadar yaklaşık 600 milyon liralık destek ve muafiyet sağladık. Sadece son 2 yılda teknoloji seviyesinin ve yerli üretimin önceliklendirildiği destek programları kapsamında 9.742 KOBİ’ye 889 milyon lira bütçe aktardık. İşbirliği Destek Programı ile KOBİ’lerin büyük işletmelerle, rekabet avantajı sağlayıcı işbirliği projelerine 10 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi olacak bir Türkiye yolunda KOBİ’lerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu vesileyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Vodafone Türkiye’ye bu güzel işbirliği için teşekkür ediyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şu açıklamada bulundu: “Bakanlık olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ve milli ekosisteminin geliştirilmesini stratejik hedef olarak görüyor, bu alanda siz değerli paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Zira, bilgi ve iletişim alanında yerli ve milli ürün ve hizmetlerin ne denli önemli olduğunu ülkemizde ve dünyada son dönemde yaşanan hadiseler bizlere bir kez daha gösterdi. Bu nedenle her alanda ürün ve hizmetlerin ülkemiz kaynakları ile geliştirilmesi konusunda büyük küçük demeden yapılacak her katkının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ekonomiyi yönlendiren en önemli araçlardan birisi de hiç şüphesiz imalat endüstrisi. Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, aktif şirketlerin %99,8’ini oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ’ler), ekonomik büyüme ve iş geliştirmenin ana kaynağını oluşturuyor. KOBİ’ler, iş yaratma, inovasyon ve rekabet yoluyla iç talebin teşvik edilmesinde önemli rol oynuyor. Bilgi ve iletişim sektöründe KOBİ’lerimizin desteklenmesi ve sektörden daha fazla pay almaları hedefi ile Bakanlık ve BTK olarak çeşitli düzenlemeler yaptık. 3G İmtiyaz Sözleşmelerinde ve 4.5G Yetki Belgelerinde, mobil işletmecilerimizin elektronik haberleşme şebekelerine ilişkin yapacakları yatırımlarının en az %10’unun ülkemizde ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ’lerimizden sağlanmasına yönelik düzenlemeler yaptık.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, yerli üretimin desteklenmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya devam ediyoruz. 4.5G yatırım yükümlülüğümüz gereği yatırımlarımızı yerli malı belgeli ürünlerden ve Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Atılan adımlara rağmen halen yeterli arzın oluşmadığını görüyoruz. Yerli teknoloji ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı altyapı bileşenlerini üretebilecek kapasiteye ve teşviklere ihtiyaç var. Vodafone olarak, bu ekosistemin en sağlıklı şekilde oluşabilmesi için destek vermeye hazırız. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ekosistemi büyütmeye çalışmaya ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Ekosistemini genişletiyor

Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu içinde global teknik onay zorunluluğundan muaf tutulan ve ülkesi özelinde kullanacağı ürünlere teknik onay verme önceliği getirilen ilk ülke oldu. Buna göre şirket, yerli alım kriterlerini karşılayan KOBİ’leri Satın Alma Programı ile ekosistemine katmaya devam ediyor. Bunun için KOBİ olmak, firmanın ürün/sistem geliştirdiğini göstermesi, Ticaret Sicil Gazetesi’nde işletmeye ilişkin “Amaç ve Konu” bölümünde ürün/sistem geliştirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden bir ibare olması yeterli oluyor. Ürünlerin Yerli Malı Belgesi’ne sahip olması ise tercih sebebi oluyor. Vodafone, KOBİ’lerden IT ve Destek Yazılımları, Radyo ve Çekirdek Şebeke Ekipmanları, Enerji ve Altyapı Ekipmanları, Transmisyon Ekipmanları kategorilerinde ürün temin etmeyi sürdürüyor. KOBİ’lerden ürün alımı her yıl artarak tekrarlanıyor.

Tedarik Zinciri Portalı devreye alındı

Vodafone, Türkiye’deki satın almaları için yapılacak ihalelerle ilgili herkese açık bir platformda duyuru yapmak üzere Tedarik Zinciri Portalı’nı da hayata geçirdi. KOBİ’ler, bu portaldan Vodafone’un güncel ihalelerini takip ederek, ihaleye katılım başvurusunda bulunabilecek.

Global pazarlara açacak

Vodafone, ekosistemine dahil olan KOBİ’leri uzun vadede global gücünden ve deneyiminden de yararlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda, KOBİ’lerin diğer Vodafone ülkelerine de satış yapabilir hale gelmesi ve Türkiye’nin kendi bölgesinde bir “bilişim üssü” olarak konumlanması hedefleniyor.

71 yerli üreticiyle çalışıyor 

Türkiye’nin teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olan Vodafone, yerli tedarik kapasitesinin oluşması ve yerli alım yükümlülüğünün karşılanması konusunda son 6 yılda önemli projelere imza attı. Satın alma süreçlerinde yerli üreticileri önceliklendiren Vodafone, halihazırda 71 farklı yerli üreticiyle çalışıyor. 2 yıl önce Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Ankara’da toplam 250’nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonunu canlıya alan şirket, Türkiye’de en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatör oldu. İstanbul’da İTÜ Vodafone Future Lab adı altında bir akıllı teknoloji merkezi de kuran Vodafone, burada neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağıyla birlikte geliştirdiği 34 akıllı teknoloji çözümü sunuyor. Vodafone ayrıca, kendi Ar-Ge şirketi Vodafone Teknoloji’de yerli sertifikalı ürün üretiyor.

Yerli çözüm ortaklarıyla yapılan projelerin iş hacmi 100 milyon TL’yi buldu

Yerli ekosistemi destekleyen Vodafone Business, 2020 yılında yerli çözüm ortaklarıyla işbirliklerini güçlendirerek önemli bir değer yarattı. Yerli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu.

Senin reaksiyonun hangisi?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Blog

Blog & Makaleler2 gün

Evlerde Aşırı Otomasyon Kullanmak: Faydalı mı, Zararlı mı?

Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte ev otomasyonu da hızla gelişmektedir. Evlerdeki elektronik cihazların ve sistemlerin otomatik olarak...

Blog & Makaleler2 gün

Ülke Kalkınması Açısından Yazılım Geliştirmenin Önemi

Teknolojik ilerlemelerin hızla arttığı günümüz dünyasında, yazılım geliştirme alanı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yazılım, işletim sistemlerinden uygulama programlarına kadar...

Blog & Makaleler5 gün

Yapay Zekanın Neden Tehlikeli Olabileceğini Chat GPT’ye Sorduk

Teknoloji dünyasında son zamanların en popüler konularından bir olan yapay zekanın neden tehlikeli olabileceğini Open AI tarafından geliştirilen sohbet robotu...

Blog & Makaleler2 hafta

Kimdir Bu Elon Musk?

Elon Musk, Tesla Motors, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, OpenAI gibi pek çok şirketin kurucusu veya yöneticisi olarak günümüzün en...

Blog & Makaleler4 hafta

Dünya Şifre Günü: İnternet Güvenliği ve Kişisel Bilgi Güvenliği İçin Önemli İpuçları

7 Mayıs, Dünya Şifre Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün, internet güvenliği ve kişisel bilgi güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. İnternet,...

Blog & Makaleler1 ay

Ekonomik ve Teknolojik Bağımsızlığın Anahtarı

Ekonomik ve Teknolojik Bağımsızlığın Anahtarı Yerli teknoloji kullanımı, bir ülkenin teknolojik bağımsızlığını artırabilir. Yabancı teknoloji ürünlerine bağımlı kalmak, ülkenin teknolojik...

Blog & Makaleler1 ay

“Geleceğin Liderleri 23 Nisan’da Ortaya Çıkıyor: BilgiZone Kutluyor!”

Sevgili BilgiZone Teknoloji Haber Sitesi okuyucuları, Bugün, Türkiye’nin en önemli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı...

Galeri

Teknoloji Galerileri2 ay

Uzun Pozlama Nedir ve Nasıl Uygulanır

Uzun pozlama, yetersiz ışık olan ortamda, nesnenin ya da konunun oluşturduğu hareket hissini fotoğrafta dondurmaktır. Diyafram, enstantane ve ISO ayarı...

Eğitim Haberleri2 ay

Diyafram nedir?

   Maksimum ve minimum diyafram sorunu, öncelikle diyaframın ne anlama geldiğini anlamakla başlar! Diyafram, kameranızın merceğinin bir parçasıdır. Spesifik olarak, boyutu değiştiren, içinden...

Teknoloji Galerileri2 ay

Grafik Tasarımda Yeni Renk Teknolojileri

Grafik tasarım dünyası sürekli olarak yeniliklerle doludur ve renk teknolojileri de bu değişimden payını almaktadır. İşte son zamanlarda dikkat çeken...

Teknoloji Galerileri2 ay

Yapay Zekalı Fotoğraflar Nasıl Anlaşılır?

Yapay zeka kullanılarak fotoğraflar genellikle gerçek fotoğraflardan ayırt edilebilmektedir. Yapay zeka tutmaları, gerçek fotoğraflardan farklı bir sonuca varmadan fotoğraflar üretirler...

Blog & Makaleler2 ay

Animasyon Filmler

                                Animasyon filmleri, sinema sektörü uzun yıllar büyük bir yere sahip olmuştur. Animasyon filmleri, özellikle çocuklar için popüler olsa da,...

Genel Bilgi ve Haberler3 ay

Video Formatları

Video formatları, bir video dosyasının çalıştırılması ve oynatılması için kullanılan bir dizi standart yerleşimi ifade eder. Video formatları, video kalitesi,...

Teknoloji Galerileri3 ay

Dünyada Depreme Dayanıklı Tasarlanan 5 Devasa Yapı

1. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İstanbul’a ve çevre illere hizmet veren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, aynı zamanda dünyanın depreme en dayanıklı yapılarından...

Etiket Bulutu

Kategoriler

Trending

Gizlilik Bildirimi

Copyright © 2017-2023 Bilgizone. Yeni Bilgi Noktası. Wordpress Bilgizone Özel Tasarımı ile güçlendirilmiştir.
Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Bilgizone harici linklerin sorumluluğunu almaz.